• Úvod
 • O nás
 • Služby
 • Portfolio
 • Kontakt
 • Služby

  +urbanismus, architektura, interiér

  • navrhneme optimální uspořádání a využití území
  • zpracujeme urbanistické studie, regulační plány apod.
  • navrhneme stavbu přesně na míru klienta (ať se jedná o přístavbu garáže nebo nejmodernější nemocnici)
  • dáme tvar vašim nejsmělejším plánům a vizím
  • zpracujeme návrh vašeho interiéru a zajistíme jeho realizaci
  • zpracujeme fotorealistické vizualizace nebo animace

  +projektová dokumentace

  • zpracujeme veškeré stupně projektové dokumentace: dokumentaci k územnímu řízení, dokumentaci ke stavebnímu povolení, dokumentaci pro výběr dodavatele, prováděcí projekt, výkaz výměr, položkový rozpočet stavby, zaměření stávajícího stavu, dokumentaci demolice, apod.
  • vypracujeme veškeré potřebné průzkumy a měření potřebné pro realizaci Vašich záměrů (geodetické zaměření, geologické a hydrogeologické průzkumy, akustické studie, radonová měření, posouzení vlivu na životní prostředí EIA, stavebně-historické průzkumy, statické průzkumy, studie osvětlení a oslunění, atd.)

  +inženýrská činnost

  • vyřídíme územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační či jiná potřebná rozhodnutí
  • profesionálně vás zastoupíme při jednání s úřady a orgány státní správy

  +stavební dozor

  • dohlédneme na realizaci vaší stavby tak, aby byla postavena v požadované kvalitě a za odpovídající ceny

  +termovizní měření

  • prověříme problémová místa vaší stavby
  • zjistíme, kudy vám uniká nejvíce tepla
  • zkontrolujeme kvalitu provedeného zateplení
  • pomůžeme najít skryté defekty

  +planografie

  • provádíme tisk a kopírování včetně velkoformátového tisku na role šířky 914 mm v černobílém i barevném provedení
  • scannnujeme výkresy do velikosti A0

  +konzultační činnost

  • najdeme a pomůžeme získat vhodný pozemek
  • vyhodnotíme ekonomiku záměru (odhad nákladů, výnosů a návratnosti)
  • vypracujeme marketingovou strategii pro vaše developerské záměry
  • poradíme s možnými dotacemi
  • pomůžeme s výběrem vhodného zhotovitele
  Skryt / zobrazit prvky